Návštěvní řád wellness

Návštěvní řád wellness


Obecná pravidla

 

1. Návštěvníci používají všechna zařízení ve wellness na vlastní nebezpečí.
2. Kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek v sauně a ve vířivce je zakázáno.
3. Vstup dětí mladších 12 let je povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
4. Osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nemají dovolen vstup.
5. Návštěvníci musí dodržovat hygienická pravidla a čistotu a jednat podle pokynů pracovníků wellness.
6. Návštěvníci wellness musí být bosí.
7. Návštěvníci s sebou do wellness nesmí nosit žádné ostré předměty, které by mohly způsobit poranění.
8. Provozovatel wellness není zodpovědný za zranění, která si návštěvníci způsobí svojí neopatrností nebo porušováním obecných pravidel.
9. Návštěvníci jsou povinni se chovat ohleduplně k ostatním návštěvníkům a nerušit je porušováním pravidel.
10. Nouzové tlačítko je umístěno na vnitřní straně dveří ve wellness. Návštěvníci mají povinnost přivolat pracovníky wellness při jakémkoliv problému.

Sauna

 

1. Sauna je určena pouze pro zdravé osoby. Návštěvníci vstupují do sauny na vlastní nebezpečí. Jedinci s příznaky nemoci (horečka, kašel atd.), s viditelnými kožními problémy (vyrážky, otevřené rány atd.), střevními nebo jinými infekčními nemocemi nesmějí používat saunu. Osoby se srdečními problémy, vysokým krevním tlakem, těhotné ženy a děti mladší 3 let také nesmějí používat saunu.
2. Před vstupem do sauny se osprchujte.
3. V sauně a v odpočinkové místnosti používejte prostěradla nebo ručníky.
4. Doporučená doba pobytu ve wellness je 7-15 min a s maximálně se třemi po sobě následujícími cykly.
Teplota v sauně je nastavena na 70 stupňů Celsia. Návštěvníci si mohou nastavit teplotu podle své potřeby, ale teplota nesmí překročit 90 stupňů Celsia.
5. Pobyt v sauně se řídí pocitem návštěvníka, musí se cítit dobře.
6. Po každém saunovém cyklu se musí návštěvník osprchovat.
7. Při odpočinku mimo saunu nesmějí návštěvníci nezapomínat na doplňování tekutiny v podobě vody či jiných nealkoholických nápojů.

Vířivka


1. Vířivka je určena pouze pro zdravé osoby. Návštěvníci vstupují do vířivky na vlastní nebezpečí. Jedinci s příznaky nemoci (horečka, kašel atd.), s viditelnými kožními problémy (vyrážky, otevřené rány atd.), střevními nebo jinými infekčními nemocemi nesmějí používat vířivku. Osoby se srdečními problémy, vysokým krevním tlakem, těhotné ženy a děti mladší 3 let také nesmějí používat vířivku.
2. Osprchujte se před vstupem do vířivky.
3. Ujistěte se, že je ve vířivce dostatek vody, že jsou všechny trysky pod úrovní vody. Nenapouštějte příliš mnoho vody, aby vířivka nepřetekla.
4. Voda ve vířivce nesmí být příliš horká, teplota se má pohybovat mezi 37.5-39 stupni Celsia.
5. Nelijte do vody ve vířivce žádné tekutiny.

Obecné kontakty
První pomoc: 155 Hasiči: 150 Policie: 158

Lékárnička je umístěna u personálu wellness nebo na recepci hotelu.

Děkujeme
Tým Lhamo Spa